You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
15 Ramadan 1440/Isnin, 20 Mei 2019     6:24 PM
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
Kami telah menerima pengunjung seramai 1368321 sejak 1 Januari 2008
KAMUS UTAMA papan kekunci rumi papan kekunci arab
     
        


Untuk membolehkan anda melihat huruf-huruf Arab dengan
sempurna, komputer anda hendaklah dipasang dengan
huruf Traditional Arabic.

Cara-cara untuk memasang huruf Traditional Arabic:
  1. Sila muat turun huruf Traditional Arabic dan simpan ke
    dalam komputer anda.

  2. Sila turuti langkah-langkah memasang huruf Traditional
    Arabic mengikut jenis sistem pengendalian komputer
    anda seperti di dalam laman web berikut.
Pilih di sini dan klik